Minggu, 29 Juni 2014

Manfaatkan 5 (lima) Perkara sebelum datang 5 (lima) Perkara


Rasulullah saw bersabda: “Wahai Abu Dzar, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara:

  1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu
  2. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu
  3. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu
  4. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu
  5. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu
(Bihârul Anwâr 77: 75)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ulon tuan preh kritik ngoen nasihat jih. Maklum ulon tuan teungoh meuruno.